søndag 3. juni 2012

Raptors

Here are some common and hard to see raptors from Mandal photographed the last years.
                                           White-tailed Eagle (Havørn) seen from my house (Frøysland) 01 November 2010.

                                            Common Kestrel (Tårnfalk), Jåbekk, 14 September 2011

                                              Common Buzzard (Musvåk), Sånum, 14 April 2012

                                             Western Marsh Harrier (Sivhauk), Skjernøya, 20 May 2012

                                                 Black Kite (Svartglente) seen from my house (Frøysland), 01 June 2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar